MedCast – EP#1 – פודקאסט הגלישה העברי הראשון

בפרק הראשון  אנחנו מדברים על האירועים הבאים עלינו לטובה בעולם הגלישה, הפיש פריי עם אשר פייסי, הקרנת חורף של הסרט ספונס והפרו נתניה בחצי השני של מרץ. 

טחנו בקטנה גם את הצפי לעונת ה-ct שבפתח ועל מי אנחנו שמים את הכסף. ומה יהיה עם קלי שמגיע לשנה הזו מרוכז יותר. גם האולימפיאדה וההשלכות של מגפת הקורונה ועל עוד כמה נושאים שקפצו לנו בראש אז פשוט זרמנו איתם.

הכל בליווי של נוזל הקורונה המשובח שחידד את האוירה בקליניקה של ארתור. 

אז זה פרק שמדבר הרבה גלישה וזו רק ההתחלה.