MedCast EP#11 – מייקל טומסון, SURFER ומצב החיים והמוות של הגלישה

מייקל טומסון הלך לעולמו, מגזין SURFER נסגר אחרי 60 שנה, הגלישה התחרותית משנה את פניה והתרבות שלנו משתנה לנו מול העיניים….

אז לאן כל זה הולך??

פרק #11 של ה-MedCast ל-Haters

האזנה טיל!