MedCast EP#14 – רון דנן

לשבת עם רון דנן ולדבר סרף זה לחוות את מהות הגוד ווייבס..

הבן אדם נוטף טוב לב מכל זוית אפשרית עם סיפור על הגלישה באשדוד, קליפורניה, הוואי וחזרה לאשדוד ולחיים האמיתיים שמחוץ לעולם התחרותי.

איש ים עם אהבת אמת צנועה ומלאה בסטייל לגלישה!

פרק על גולש נשמה עם גישה אחרת לגלישה תחרותית ולחיים לצד הגלישה.

תהנו!