MedCast EP#6.2 – שלומי ברכה

חלק ב׳ של הפרק הנדיר עם שלומי חרבות…

אמצע שנות ה-70 , ילד אחד משכונת בבלי בתל אביב בורח מבית הספר לים… פוגש שם את טופסי, זינר, שמעון דוייב, אמור קנצפוסלקי ועוד ועוד אגדות שנות ה-70 של סצנת הגלישה בתל אביב.
מאז החל סיפור האהבה הראשוני ביותר של שלומי ברכה עם הגלישה.
הילטון של הימים הטובים, גלישה על סינגל פין ואחרי זה על טווין והלאה…מלחמה על המקום בפיק המקומי ביותר בעולם בשנים האלו…והחיים מסביב….
אנחנו מדברים עם הגולש – שלומי ברכה המכונה “שלומי חרבות”.

חלק ב׳